Lean eller Lean Produktion är etablerade arbetsmetoder i företag och organisationer. Men allting kom inte med när dessa begrepp myntades! Därför behöver ni gå Bortom Lean.

Leanab hjälper er att komma vidare
oavsett vilken nivå ni befinner er på.

Management, dvs strategier och arbetssätt som ligger till grund för hur företag och organisationer bedriver sin verksamhet, ligger under ledningsgruppens ansvarsområden. Leanab arbetar med att hjälpa ledningen att förstå, förmedla och implementera metoder ut i organisationen samtidigt som vi utbildar i sk ”operational excellence” eller ”business excellence”.

Bland våra tjänster hittar du bl a coachning inom Toyota Kata samt organisationsutveckling, verksamhetsutveckling och processflöden. I boken ”Bortom Lean” skriver Joakim Bjurström om 12 steg för en verksamhet i världsklass. Köp den här.

Det finns alltid utrymme för förbättring och det mesta är ännu ogjort.

Välkommen till Leanab!

Har ni problem att komma vidare? Kört fast och tappat tempo?

Då är ni inte ensamma! Studier visar att så många som 85% av alla leansatsningar misslyckas! Jag tolkar det så här:

För att lyckas måste ni dra insatserna längre, ni måste involvera bredare med era medarbetare, leverantörer och kunder samt förstå koncepten som Lean är uppbyggt av djupare!

Det finns kunskap, så ge inte upp och leta efter något annat som ska frälsa er, då tappar ni bara i förtroende hos era medarbetare och ni tappar fart!

Leanab kan hjälpa er att få ihop helhetsbilden så slipper ni jobbiga omstarter och onödiga strategibyten!

Ser ni inte resultat av ert förbättringsarbete?

En återkommande anledning till att så många misslyckas med sin Lean-satsning är att ledningen inte styr den. Lean hamnar på en utsedd Lean-koordinator eller Lean-kontoret som förväntas koordinera och utbilda personal. Lean har inte lyckats bli högsta ledningens uppgift att planera för, kontrollera och förbättra.

Hela elementet att designa verksamheten för maximal prestation så att man kan styra denna är delegerad till någon/några som faktiskt inte har mandat att förändra systemet. Det leder till att man missar den stora effekten man är ute efter då systemdesign är det moment där man kan skapa störst hävstång.

Även om man bemyndigar personal att optimera sina processer så ger det inga stora effekter om det görs inom ramen för ett system som inte är optimalt. Detta kan verka motsägelsefullt då all utveckling sker på processnivå men Lean måste ske inom ramen för en omdesign av hela systemet.

Systemdesign

Saknar ni kunskap i organisationen?

Min uppfattning är att de studier som Lean är baserat på har gjorts på befintliga och utvecklade system på Toyota. Man åker till en Toyota- fabrik och observerar de fenomen som finns där och översätter dessa till generella principer.

Dessa observerbara fenomen och principer har sedan noggrant beskrivits och kopierats runt omkring i världen. Denna ensidiga forskning på Toyota har gjort att man missat helheten i vad Japan gjort från 1950-talet och framåt.

Det man upptäcker när man tittar på denna period i stället för var Toyota befinner sig just nu är en guldgruva av kunskap. Det är här man hittar de universella principer och modeller som Japan använde för att skapa kvalitets- och prestationsrevolutionen resten av världen vill återskapa.

Låt oss presentera 12 steg mot en verksamhet i världsklass i boken ”Bortom Lean”

Bortom Lean, 12 steg för verksamhet i världsklass

Vad jag försökt göra i boken är att gå tillbaka till källan och se vad japanerna lärde sig som gav förutsättningar för vad de gör idag. Istället för att observera VAD de gör så reder vi ut VARFÖR de gör. Det är absolut en skillnad!

Nyligen har även författarna bakom ”The machine that changed the world” medgett att de inte fullt ut förstod vad de såg när de studerade Toyota runt 1990. De missade saker som är beskrivna i detalj redan tidigare.

Någonting vi kan lära oss av historien är att vi inte lär oss av den….

Min avsikt är att ge dig som står inför en förändringsresa en översiktlig Bild av vad som bygger en framgångsrik verksamhet. Djupet i varje kapitel är oändligt, så du kommer nog behöva läsa fler böcker än denna, men efter att du läst boken ska du i alla fall veta var du ska leta efter mer kunskap!

Det nya handlar inte minst om behovet av ständig rörelse och utveckling och att överge tanken på det perfekta framgångsreceptet. Andra framgångsfaktorer som lyfts fram i Bortom Lean är ledningens roll, fokus på kvalitet samt vikten av ett system för lärande och träning.

Bortom Lean - Bok

Längre, Bredare och Djupare!

Joakim har hjälpt oss att se vår verksamhet med ständigt nya ögon, och lett oss till insikten att förstå skillnaden mellan förbättringsarbete och förändring genom ökad kunskap  

Sebastian Sandberg, vVD Morups Fönster 

Joakim är alltid en lärare som sprider sin kunskap med lagom delar av exempel, praktiskt lärande och teori. Har varit en ära att ha honom som lärare och coach under denna utbildning”

Deltagare på Leanledarutbildning

Adress- och kontaktinformation

Nissabogatan 2, 302 24 Halmstad

Kontakta mig