Bortom Lean, 12 steg för verksamhet i världsklass

kr 234.00 SEK

Detta är en utmanande titel som kräver sin förklaring. Lean som koncept har en fantastisk potential och innehåller mängder av goda saker. Men som jag kommer att beskriva så har Lean problem som behöver komma upp till ytan. Dessa problem, om man dramatiserar något, riskerar att göra ordet Lean till ett kontra- produktivt begrepp. Jag upplever en trend i dag där man klistrar på Lean i alla möjliga sammanhang, vilket inte alltid blir rätt.

Därför utmanar titeln till reflektion och till en återgång till ursprunget, som är mer intressant i dag än någonsin. Ursprungligen så hette det inte Lean, TQM eller vilket namn det nu gått under genom årtiondena. Allt som betydde något var att röra sig framåt så fort som möjligt med så lite resurser som möjligt.

Jag vill här ta verksamhetsutvecklingen tillbaka till den känslan och det angreppssättet för att vi inte ska hamna i att alla de bärande koncept och principer som bygger upp kvalitet och produktivitet ska falla tillsammans med Lean-ordet.

SKU: 208. Kategori .