Kategorier
Solceller

Spara pengar med solpaneler för företag

Att utnyttja solens strålar för att i egen regi producera den elektricitet man behöver med solpaneler, måste anses vara en lysande idé för de flesta företag.

Den näringsidkare som använder el för att driva sin verksamhet, har haft en bekymmersam tillvaro de senaste åren. Elpriser har gått upp och ner likt trissan på en jojo. Dessutom finns det farhågor om att elen inte kommer att räcka till i framtiden. Bakgrunden till problemen med elpriset är flera. Kärnkraftverk har lagts i malpåse eller helt enkelt stått stilla för reparation. En väpnad konflikt i vårt närområde har gjort att olje- och gaspriser har gått i taket.

Priserna för el på den svenska marknaden bestäms i stor utsträckning av de priser som gäller för elektricitet på den europeiska marknaden. Till råga på allt är vi medvetna om att fossila bränslen måste ersättas med el som produceras av vatten, sol och vind. Vårt jordklot tål inte längre att värmas upp av utsläpp från växthusgaser som koldioxid och metan. Något måste göras för att råda bot på situationen, men vad kan en enskild privatperson eller ett företag göra åt detta?

Problem med utsläpp av växthusgaser är ett globalt bekymmer som dock måste lösas med lokala åtgärder. En sådan åtgärd är att utnyttja solens ljus och producera elektricitet med hjälp av solceller. Den elen kan användas till att ge belysning, driva hushållsapparater, ladda batterier och mycket annat.

Solpaneler för företag på industritak

Nils bedriver ett verkstadsföretag med tillverkning av produkter för livsmedelsindustrin. Företaget bearbetar och skär i stålplåt med hjälp av sofistikerade maskiner som robotar och laser. Sådan verksamhet kräver elektricitet! Konkurrensen är stor och alla kalkyler måste göras med “fin” penna. De offerter som upprättas har lång giltighetstid och det finns oftast inga möjligheter att justera priserna i efterhand bara för att kostnaden för el plötsligt blivit högre.

Företaget har en särskild avdelning där alla kalkyler görs. Det senaste året har chefen för avdelningen slitit sitt hår i förtvivlan över priset på energi. “Vi måste göra något åt våra elpriser, annars klarar jag inte mitt jobb”, säger han en dag till Nils. Vid ett efterföljande möte i ledningsgruppen efterlyser Nils idéer från sina medarbetare. “Kan vi inte undersöka om vi kan investera i solpaneler för företag?” frågar företagets produktionschef. “Vi har ju bra med takutrymme både på kontoret, lagret och fabriken”.

Nils har inget emot nya djärva idéer, men han tvekar. “Lyser solen verkligen tillräckligt för att vi ska få ut tillräckligt med el?” undrar han. Fabrikschefen blir inte svaret skyldig. “Jag har sett att flera industrier här i staden har installerat solpaneler på sina tak och jag tror inte att de investerat utan att ha gjort ordentliga investeringskalkyler”, säger han. “Jag föreslår att vi bildar en projektgrupp som undersöker våra förutsättningar”.

Investeringskalkyl för solpaneler för företag

Den projektledare som utsetts kontaktar ett företag som specialiserat sig på solceller och solpaneler för företag. Leverantörens expert konstaterar att tillgänglig takyta räcker till för att producera huvuddelen av den el som företaget förbrukar. Taken skyms dessutom inte av skorstenar, antenner eller andra föremål. Med hjälp av data om inflödet av sol från bland annat SMHI görs en prognos för den el som kan produceras under årets olika månader.

När den preliminära kalkylen är gjord är det dags att besöka några referensanläggningar som leverantören kan visa upp. Från anläggningarna finns inloggade data som visar att överskottsel genereras under vissa perioder. Den kan säljas till det fasta elnätet genom avtal med ett elhandelsbolag. Nils kan nu fatta beslut om att investera i solpaneler för företag och chefen för kalkylavdelningen kan äntligen arbeta med säkra indata.