Kategorier
Rekrytering

Chefsrekrytering – en viktig uppgift för styrelse och ledning

En viktig uppgift för en företagsledning är att rekrytera chefer till olika befattningar. Varför inte anlita professionell hjälp vid chefsrekrytering?

Att vara företagsledare är inte alltid en dans på rosor. Det händer att en viktig medarbetare säger upp sig och på kort tid måste personen ersättas. Internrekrytering är inte alltid möjligt och någon utifrån måste tas in i bolaget. I ditt fall är situationen dubbelt värre. Både din marknadschef och din ekonomichef har sagt upp sig för nya utmaningar i andra bolag.

Vad gör du nu? Du är väl bekant med företagets kunder och själv kan du under en övergångsperiod ta över marknadschefens jobb. Men att enkelt hitta en ersättare som har kunnande om branschen och rätt personliga egenskaper för att leda en säljkår är inte lätt. Och en ekonomichef kan du inte klara dig utan. Din styrelse ska ha löpande rapporter om företagets utveckling varje månad. 

Chefsrekrytering med extern hjälp

Du har dåliga erfarenheter av att rekrytera personer till ledande befattningar. De som söker jobb har sällan dåliga CV:n eller meritförteckningar. Att förlita sig på betyg från tidigare arbetsgivare är lömskt. Du har heller inte tid att läsa igenom ansökningshandlingar och därefter intervjua ett stort antal kandidater. Du beslutar dig för att anlita en professionell chefsrekryterare. Fördelen är att du kan spara din egen tid och fortsätta leda det dagliga arbetet. 

Sökprocessen börjar med att du tillsammans med din chefsrekryterare gör en målbeskrivning av de personer du söker. De ska ha rätt teoretisk bakgrund men kraven på personliga och sociala egenskaper är lika viktiga. De nya medarbetarna ska passa in i den befintliga organisationen. Företaget som sysslar med chefsrekrytering har en omfattande kontaktyta och söker på en bred front. De kan också hyra in chefer till dig temporärt, exempelvis till din ekonomifunktion.